Rekrytering

Att köpa tjänster inom rekrytering är en djungel. Det finns hundratals system, annonskanaler och byråer som slåss om att få hjälpa just er. Få kan leverera faktiskt data på sin leverans men majoriteten lovar ändå samma höga värde. Då är det som kund en tuff uppgift att välja rätt. I detta inlägg reder vi ut den grundläggande ekonomiska kalkylen du behöver för att kunna välja en samarbetspartner inom rekrytering baserat på faktiskt resultat.

Historiskt har rekryteringstjänster köpts på relationer. Du väljer din leverantör till stor del på din relationen med din kontaktperson. Det har varit ett bekvämt sätt då det är naturligt att vilja känna sig trygg, hörd och sedd. Det är också denna relation som de allra bästa säljarna är experter på att skapa. Självklart är det viktigt med förtroende och en bra relation med sin leverantör. Men något ännu viktigare är resultaten den levererar - och vilket värde detta skapar för ditt som företag.

statistics.jpgEn grundläggande fundamental analys för att utvärdera en rekryteringskanal är att titta på hur många ansökningar, intervjuer och slutgiltiga rekryteringar investeringen resulterat i, samt jämföra den siffran med alternativkostnaden. Formeln för detta blir alltså:

Pris (kostnad för investeringen) / antal rekryteringar = Kostnad per rekrytering

Kostnad per rekrytering < Alternativkostnad

Om kostnad per rekrytering är lägre än de andra alternativen som finns tillgängliga har du valt rätt kanal och i så fall säger jag grattis!

Få fler tips i vårt nyhetsbrev!

Marknadsföring av jobb har historiskt varit väldigt svåröverblickat. Som kund har man kanske använt sig av en handfull olika annonskanaler i sin rekryteringsstrategi. När man försökt utvärdera dessa har man blivit hänvisad till olika statstikrapporter om hur många visningar och klick dina annonserna har fått. Utan att veta hur många ansökningar, intervjuer och rekryteringar du får från annonskanalen kan du inte göra den grundläggande analysen. Som beställare och inköpare tvingats du att fatta ett beslut på magkänsla snarare än fakta på vad som är bäst för företaget.

För att på riktigt kunna utvärdera olika annonskanaler behöver du veta ovanstående, annars är det som bäst en kvalificerad gissning. Ställ därför som krav på din leverantör att ni vill veta exakt vilka ansökningar som ni fått från dem och sätt upp processer internt för att mäta just dessa. Först då börjar ni fatta datadrivna beslut och kan mäta ROI (Return of Investment) på er investering.

För att exemplifiera kan jag berätta hur vi på Uptrail gör. Som kund hos oss kan du enkelt följa denna data:

  • Visningar
  • Klick
  • Ansökningar
  • Intervjuer
  • Rekryteringar

Då har du som kund möjligheten att utvärdera om dina pengar du lägger hos oss är en bra investering eller inte. Vi är alltid transparanta med vår data och t.ex är vi öppna med att 22% av våra ansökningar leder till intervju och 6% leder till rekrytering. För att sätta det i relation till våra konkurrenter är vår rekryteringsfrekvens 3x bättre än vad branschgenomsnittet ligger på.

Hoppas detta inlägg väcker en tanke i hur du upphandlar dina leverantörer och att du kan fatta smartare beslut i ett allt mer svåröverblickat landskap.

Lycka till!

 

Share
Gustaf Winnberg

Written by Gustaf Winnberg

Jag delar mina insikter inom digital rekrytering och modern jobbannonsering. Jag influeras av digitaliserade lösningar inom andra branscher och samtal med kunder och samarbetspartners.

Gör som 1000+ företag, börja rekrytera mobilt idag.

Testa vårt annonssystem. Du betalar enbart när du publicerar din första annons.

BÖRJA NU